Ergotherapie

Wat is ergotherapie?

Ergotherapie kan u helpen als u problemen ervaart in uw dagelijks leven door een ziekte of ongeval. Deze therapie heeft als doel om er samen met de cliënt voor te zorgen dat het functioneren in uw eigen omgeving weer zo zelfstandig mogelijk gedaan kan worden. Ergotherapie richt zich niet op uw ziekte, maar op de gevolgen hiervan bij het uitvoeren van uw dagelijkse activiteiten. De beperkingen die u ervaart in uw dagelijkse leven zullen verminderd, beperkt of eventueel voorkomen worden.

Ergotherapeuten stellen mensen in staat om door middel van speciale technieken, aanpassingen, hulpmiddelen of andere mogelijke oplossingen opnieuw hun dagelijkse activiteiten uit te voeren als dat niet meer lukt door lichamelijke of psychische problemen. Dit kunnen simpele handelingen zijn als eten en drinken, aankleden, maar ook meer complexere handelingen die te maken hebben met revalidatie na een ongeluk. Denk bijvoorbeeld ook aan een bepaalde hobby die niet meer uitgevoerd kan worden door een beperking. Voorbeelden hiervan zijn: aan- en uitkleden, koken, huishouden, zelfzorg of een bepaalde sport niet meer kunnen uitoefenen.

De ergotherapeut is een specialist in het bedenken van oplossingen en het aanleren van (nieuwe) vaardigheden die nodig zijn om dagelijkse activiteiten weer uit te kunnen voeren. Vaak worden deze oplossingen samen met de cliënt gecreëerd zodat de cliënt op een goede manier betrokken raakt bij de therapie.

Voor wie is ergotherapie bedoeld?

Ergotherapie richt zich op alle doelgroepen en ziektebeelden, van jong tot oud. Wanneer u door een ziekte of ongeval een probleem ervaart in uw dagelijks functioneren kan een behandeling van een ergotherapeut de oplossing bieden. Hierbij kunt u denken aan eenvoudige dagelijkse handelingen, zoals een boterham snijden, koffie zetten of aan- en uitkleden.

Voor bijna elke aandoening kunt u terecht bij een ergotherapeut. Voorbeelden hiervan zijn, CVA/beroerte, Parkinson, reumatische aandoeningen, psychiatrische aandoeningen, dementie, CANS-klachten, chronische pijn of COPD. Elk ziektebeeld brengt andere beperkingen met zich mee. Het uitvoeren van dagelijkse activiteiten kan hierdoor moeilijker worden, met als gevolg dat er een vermindering van de kwaliteit van leven kan ontstaan.

Ergotherapie en ouderen

Een andere doelgroep zijn (kwetsbare) ouderen. Door een verminderde regie van eigen leven, bang zijn om te vallen of eenzaamheid kunnen ouderen kwetsbaarder zijn. Doordat ouderen langer zelfstandig thuis blijven wonen is het soms noodzakelijk dat de thuissituatie opnieuw beoordeeld moet worden of dat er bepaalde aanpassingen plaats moeten vinden. Een ergotherapeut zal dan een huisbezoek bij deze oudere doen en oplossingen en advies geven over een veilige en vertrouwde thuissituatie.

Waar zijn ergotherapeuten werkzaam?

Behandelende ergotherapeuten zijn werkzaam op plekken zoals ziekenhuizen, (kinder-) revalidatiecentrums, eigen praktijken, scholen, verpleeghuizen of een psychiatrisch centrum. Een ergotherapeut kan ook als adviseur werken bij een gemeente of re-integratiebedrijf.

Een behandeling van ergotherapie vindt niet alleen in de behandelruimte van de ergotherapeut plaats, maar vaak ook in de omgeving van de cliënt, de plek waar de problemen zich voor doen, zoals thuis, op het werk of op school. Zo kan de ergotherapeut het beste beoordelen waar en wanneer het probleem zich voor doet en hoe dit het beste opgelost kan worden.

Wat doet een ergotherapeut?

Een ergotherapeut adviseert, begeleidt of behandeld als u door middel van lichamelijke of psychische klachten problemen ervaart in uw dagelijkse activiteiten. Een ergotherapeut kijkt niet alleen naar het ziektebeeld of de aandoening, maar kijkt voornamelijk naar de persoonlijke doelen van de cliënt, zodat duidelijk wordt wat de cliënt belangrijk vindt en over welke mogelijkheden de cliënt beschikt. Op deze manier wordt er samen met de cliënt aan zijn/haar persoonlijke doelen gewerkt om deze op een zo effectief mogelijke manier te kunnen bereiken.

Wat wil je graag weer goed kunnen? Wat is hiervoor nodig om dat weer te kunnen? Is het voldoende om praktische tips mee te geven of moeten er nieuwe vaardigheden of activiteiten geoefend worden? En zijn hier misschien hulpmiddelen bij nodig? Adviezen variëren van op een makkelijke manier sokken aantrekken, eenhandig afwassen, makkelijker op te staan, te dweilen of te koken.

De zelfredzaamheid en het behoud hiervan bij dagelijkse activiteiten staat in een behandeling centraal. Er wordt gekeken naar de belastbaarheid van de cliënt en de belasting die de cliënt op een dag ervaart. Er wordt dan bijvoorbeeld een juiste planning van de dag gemaakt.

De gebieden waar ergotherapie zich voornamelijk op richt zijn:

  • Zelfzorg: aan- en uit kleden, wassen, naar het toilet gaan, eten en drinken
  • Huishouden: schoonmaak, koken, tuinwerk
  • Participatie: boodschappen doen, werk/studie, sociale contacten, verplaatsen binnen- en buitenshuis
  • Vrije tijd/hobby: sport en spel

Ergotherapie en hulpmiddelen

Een ergotherapeut richt zich ook op het adviseren van de juiste hulpmiddelen die nodig kunnen zijn bij het bereiken van de persoonlijke doelen. Dit kan bijvoorbeeld een rolstoel zijn, maar ook aangepast bestek of een wandbeugel. Ergotherapeuten kunnen adviseren over hulpmiddelen die het beste bij uw situatie passen. Om zelf een idee te krijgen over de soort hulpmiddelen en waar ze goed voor zijn kunt u een kijkje nemen in ons assortiment.

Ergotherapeuten kunnen bovendien meedenken over aanpassingen die in de woning nodig en mogelijk zijn. Ergotherapeuten werken vaak nauw samen met andere zorgverleners, zoals een huisarts, fysiotherapeuten, verpleegkundigen en een psycholoog om zo snel mogelijk de persoonlijke doelen te kunnen behalen.

Een ergotherapeut biedt daarnaast ook ondersteuning en advies aan mantelzorgers of ouders van de cliënt. Vaak worden hierdoor hun taken verlicht of kunnen ze beter met de situatie omgaan.

Wat is kinderergotherapie?

Een kinderergotherapeut is gespecialiseerd in de doelgroep kinderen. Meestal zijn deze ergotherapeuten werkzaam op basisscholen of in een eigen praktijk. Kinderergotherapeuten behandelen kinderen die problemen ervaren met het uitvoeren van activiteiten tijdens de zorg, de ontwikkeling, spelen en leren. Deze behandelingen worden vaak in de eigen vertrouwde omgeving van het kind gegeven, zowel op school, thuis als in een praktijk.

Kinderergotherapie richt zich (afhankelijk van het probleem van het kind) op het verbeteren van:

  • Spelen: fijne motoriek, alertheid, concentratie, samen spelen, alleen spelen, speelhouding
  • Zorgen / zelfredzaamheid: aan- en uitkleden, eten en drinken, opruimen
  • Lichamelijke ontwikkeling / bewegen: gymnastiek, buiten spelen, fietsen, zwemmen, balans, coördinatie
  • Onderwijs: schrijven, geheugen, planmatig werken, organiseren, werkhouding, aanleren van nieuwe vaardigheden

Wordt ergotherapie vergoed?

Iedereen krijgt vanuit de basisverzekering een vergoeding van 10 behandeluren ergotherapie per kalenderjaar. Vaak is er een verwijzing van een paramedisch professional, zoals een huisarts, nodig om deze vergoeding te ontvangen. Voor het krijgen van één verwijzing kan de 10 uur ergotherapie besteedt worden. Daarna zal er weer een nieuwe verwijzing aangevraagd moeten worden. Sommige verzekeringen vergoeden meer. De polis van uw zorgverzekering geeft u daar meer informatie over.

Als ergotherapie voor een kind jonger dan 18 jaar is, dan krijgt het kind 2 uur per jaar extra ergotherapie vanuit de aanvullende verzekeringen.

Voor de vergoeding van hulpmiddelen en voorzieningen kan er een gedeelte vergoed worden door  de Gemeente (Wet Maatschappelijke Ondersteuning, ook wel WMO genoemd). Ook kan er een gedeelte door de ziektekostenverzekeraar of een instelling (algemene wet bijzondere ziektekosten (AWBZ)) vergoed worden. Vraag dit na bij uw ergotherapeut.

Hoe vind ik een ergotherapeut?

Wordt vervolgd…

Naar boven